Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:961 (2008-2009)
Innlevert: 27.03.2009
Sendt: 30.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til finansministerens svar på spørsmål nr. 917, der finansministeren svarer på siden av spørsmålet, og jeg ber derfor om en ny redegjørelse. Finansministeren uttalte følgende i TV2 Tabloid onsdag 11. mars: "Vi har en passiv forvaltning på 98,5 pst." Videre hevder finansministeren at bare 1,5 pst. av Statens pensjonsfond - utland (Oljefondet) forvaltes aktivt.
Medfører dette utsagnet riktighet, og hvordan er da så store tap som 70 mrd kroner mulig som resultat av aktiv forvaltning?

Begrunnelse

1,5 pst. av Statens pensjonsfond - utland sin markedsverdi ved årsskiftet utgjør 30 mrd. kroner, mens aktiv forvaltning har tapt 70 mrd. kroner. Finansministerens uttalelse tyder på at man på aktiv forvaltning har tapt mer enn man har forvaltet. Det ønskes besvart hvorledes dette kan henge sammen, eller om finansministeren har uttalt seg uten tilstrekkelig kompetanse.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr 917 og henvisningene til omtalen av relativ volatilitet i flere dokumenter til Stortinget.

Rammen for avvik mellom faktisk portefølje og den referanseporteføljen Finansdepartementet har valgt for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland er uttrykt som en ramme for forventet relativ volatilitet. Det er i noen sammenhenger nødvendig å forenkle framstillingen av kompliserte emner for å formidle et hovedbudskap. Hovedbudskapet i denne sammenhengen er at innslaget av aktiv forvaltning i forvaltningen av fondet er begrenset, slik at resultatene over tid i hovedsak vil følge utviklingen i den referanseporteføljen Finansdepartementet har fastsatt. Som det framgår av St.meld. nr. 20 (2008-2009), har variasjonene i avkastningen av referanseporteføljen forklart mer enn 99 pst. av variasjonene i avkastningen av fondet sett over perioden 1998-2008.