Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:990 (2008-2009)
Innlevert: 01.04.2009
Sendt: 02.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden bekrefte at forsøksordningen med elektronisk kontroll forsatt skal gjelde de samme geografiske områdene?

Begrunnelse

Ved behandlingen av Innst.O. nr. 82 (2006-2007) ble det vedtatt forsøksordning med elektronisk kontroll. Forsøksordningen omfatter et geografisk område på seks fylker og KRUS skal evaluere prosjektet underveis i prøveperioden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet etablerte 1. september 2008 en forsøksordning med elektronisk kontroll som en ny straffegjennomføringsform utenfor fengsel. Forsøksordningen har en varighet på to år, og er iverksatt i følgende seks fylker: Vestfold, Oslo, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Troms.

Det er foreløpig ikke fremmet forslag fra Justisdepartementet om utvidelse av forsøksordningen til å gjelde andre geografiske områder enn dem som allerede er omfattet.