Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1025 (2008-2009)
Innlevert: 08.04.2009
Sendt: 14.04.2009
Besvart: 24.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge VG og Dagens Næringsliv 03. april 2009 pålegger Statsråden at StatoilHydro utreder muligheten for CO2-rensing på Snøhvit. Dette skjer samtidig som Stortinget behandler sak om å bygge et test-senter for CO2-rensing på Mongstad, noe som er en klar indikasjon på at regjeringen selv anser CO2-renseteknologi som umoden og i sterkt behov for offentlig FoU-støtte.
Legger statsråden opp til å kreve at det bli fullskala CO2-rensing på Melkøya før Mongstad, og vil Regjeringen i så fall revurdere sitt avslag til Sargas?

Begrunnelse

Mens Statsrådens utspill fremstår som offensivt, så er det åpenbart langt mellom retorikk og reelle prosjekter. Hammerfest Energi og Sargas har tidligere søkt om å få bygge gasskraftverk med CO2-rensing på Melkøya, men fikk avslag på søknaden i juni 2007. Dersom regjeringen mente alvor med CO2-rensing på Melkøya, så burde dette prosjektet fått en mer positiv behandling.
Det vises også til følgende prosjekter, hvor politiske løfter er blitt til lite annet enn tomme ord:
- Fullskala rensing på Kårstø er utsatt fra 2009 til tidligst 2012.
- CO2-verdikjeden på Tjeldbergodden er skrinlagt, et prosjekt daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sa han var sikker på ville bli realisert.
- Rør for CO2-transport fra Grenland til Kårstø er skrinlagt.
- Ingen avklaring på rammebetingelser rundt CO2 for ytterligere gasskraftverk. Det har skapt usikkert for Fræna (Industrikraft Møre), Tjeldbergodden, Risavika (Lyse Energi), Grenland etc.
- Regjeringens to mobile gasskraftverk i Midt-Norge har ikke CO2-rensing.
- Regjeringens to gasskraftverk i Tyskland har ikke rensing.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det følger av utslippstillatelsen ved Hammerfest LNG at det skal legges til rette for CO2-håndtering. Derfor ber vi StatoilHydro om en utredning av muligheter for CO2-håndtering ved Hammerfest LNG. En slik utredning innebærer ikke at det er tatt stilling til fullskala rensing på et senere tidspunkt.

Utredningen vil være en mulighetsstudie som skal omfatte fangst, transport og lagring. Den skal ferdigstilles innen utløpet av 2010, og skal ikke forsinke eller svekke kvaliteten på det arbeidet som gjøres for å robustgjøre anlegget.

Kampen mot klimaendringer er bakgrunnen for regjeringens satsing på fangst og lagring av CO2. Norge har et stort medansvar for å få på plass teknologi som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og samtidig sikre tilgang på energi. Derfor er det viktig at mulighetene for CO2-håndtering også blir utredet på Snøhvit.