Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1037 (2008-2009)
Innlevert: 17.04.2009
Sendt: 20.04.2009
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 24.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Er Regjeringen fortsatt av den oppfatning at dette er et eksempel til etterfølgelse, og vil statsråden ta noen initiativ overfor kommunen for å bidra til at dette flotte tilbudet kan videreføres, og vil statsråden eventuelt vurdere om det bør etableres ordninger som også gjør at denne typen tilbud finansieres på linje med andre pleie tilbud?

Begrunnelse

I Telemarksavisa den 03. august 2007, uttalte daværende Kommunalminister Åslaug Haga fra Senterpartiet, at hun var imponert over hvordan Nome kommune har løst problematikken rundt sykehjemsplasser ved å lage et alderspensjonat på Bjervatun. Statsråden uttalte blant annet at dette er "- Et eksempel til etterfølgelse" og at "Nå ønsker hun å få i gang samme praksis i flere kommuner i landet." Det store spørsmålet undertegnede nå stiller seg er om dette bare var et valgkamputspill. Så vidt jeg har registrert så langt, er det ikke kommet nye initiativ for å etablere flere lignende type tilbud fra hverken daværende eller nåværende kommunalminister. Og i Nome kommune har flertallet i kommunestyret, som er styrt av Senterpartiet, nå gått inn for å nedlegge det tilbudet som for bare 2 år siden var et eksempel til etterfølgelse for andre. Undertegnede har både vært og møtt beboerne som sier at de ikke kunne tenkt seg å bo noe annet sted og at de som bor der er som en familie. Jeg deltok også på et folkemøte hvor over 100 mennesker deltok og viste et svært engasjement for å beholde dette kjempetilbudet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Pleie- og omsorgstilbudet i kommunene er i hovedsak finansiert gjennom skatt, brukerbetaling og statlige overføringer gjennom det kommunale inntektssystemet. Det er opp til kommunene hvordan den organiserer tjenestetilbudet sitt ut fra lokale forhold og behov. Dette gjelder enten tjenestetilbudet gis i sykehjem, omsorgsbolig, alderspensjonat eller eget hjem. Vårt bidrag til å sikre pleie- og omsorgstilbudet i kommunene har vært å styrke kommuneøkonomien, slik at det blant annet har vært mulig å finansiere mer enn 10.000 nye årsverk og starte utbyggingen av 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger innen 2015. Om kort tid vil jeg også legge fram en egen stortingsmelding om samhandlingsreformen som vil innebære en styrking av kommunenes helse- og omsorgstilbud, og bidra til spredning av gode eksempler og utvikling av nye arbeids- og organisasjonsformer som kan løse de utfordringene vi står overfor på hele dette området.