Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1057 (2008-2009)
Innlevert: 23.04.2009
Sendt: 23.04.2009
Besvart: 30.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Miljøvernministeren har tatt initiativ ovenfor næringslivet i Groruddalen til en oppryddingsaksjon.
Vil statsråden også ta initiativ til en tilsvarende ryddeaksjon ovenfor de statlige virksomhetene i Groruddalen?

Begrunnelse

Det er positivt at Miljøvernministeren har tatt initiativ til en opprydning i Groruddalen. Flere har imidlertid pekt på at mye av det som oppleves om rot i området, i stor grad er forårsaket av statlige virksomheter slik som NSB og Jernbaneverket.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ja!