Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1083 (2008-2009)
Innlevert: 28.04.2009
Sendt: 28.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvorfor har ikke Norcem Brevik mottatt en avklaring om avgiftsspørsmålet på FAB energikilden de bruker, når redegjørelsen fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Finansdepartementet ble varslet å være klar i begynnelsen av året, og når konsekvensen av regjeringens sendrektighet i denne saken kan medføre at Norcem Brevik går over til å bruke en energikilde som er langt mer forurensende enn dagens energikilde?

Begrunnelse

Til mitt spørsmål til statsråden datert 08.01.2009 angående avgift på FAB energi ved Norcem Brevik, svarer statsråden at Finansdepartementet har bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om en grundig redegjørelse for direktoratets beslutning om å avgiftsbelegge Norcem Brevik for deres bruk av FAB energi.
I svaret (av 19.01.2009) fremgår det at Toll- og avgiftsdirektoratet er i ferd med å ferdigstille sin redegjørelse til Finansdepartementet.
Da Norcem Brevik har varslet at de må gå over til kullfyring hvis avgiftsvedtaket blir opprettholdt, og at de ennå ikke har fått noen avklaring fra statsråden, ønsker jeg å stille ovenfornevnte spørsmål.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er riktig at Finansdepartementet har bedt om og mottatt en redegjørelse fra Toll- og avgiftsdirektoratet om den avgiftsrettslige stillingen til Norcems forbrenningsanlegg i Brevik. Direktoratets brev er datert 5. februar 2009. I den pågående behandlingen av saken vurderer Finansdepartementet i samråd med Miljøvernedepartementet de ulike forhold i saken, herunder selvsagt de miljømessige sider. Jeg har forståelse for at bedriften ønsker en snarlig avklaring, og det er også min intensjon at saken skal få sin avslutning innen kort tid.