Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1112 (2008-2009)
Innlevert: 30.04.2009
Sendt: 04.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den 19. mai er det innkalt til generalforsamling i StatoilHydro.
Hvordan vil Olje- og energidepartementet, som eierdepartement for statens eierandel i StatoilHydro, stille seg til forslaget i dagsordens sak 12?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: StatoilHydro ASA er som selskap underlagt allmennaksjeloven. Loven regulerer blant annet kompetansen mellom selskapets styrende organer og selskapets aksjeeiere, og danner rammen for allment aksepterte eierstyringsprinsipper i Norge. Det følger av allmennaksjeloven at aksjeeierne utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen.

Beslutningen om å gå inn i oljesand i Canada var en forretningsmessig beslutning fattet av selskapets styre som det ansvarlige organ for denne typen avgjørelser. Som stor eier er jeg svært opptatt av at ansvarsfordelingen mellom selskapets styrende organer og aksjeeierne respekteres og gjennomføres i praksis. Jeg vil derfor stemme mot forslaget i sak 12 på dagsorden til StatoilHydros generalforsamling.