Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1227 (2008-2009)
Innlevert: 22.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Besvart: 02.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden henviser ofte til ENOVA når spørsmålet er virkemidler og bevilgninger innen fornybar energi, energiomlegging og energieffektivisering. I flere debatter har rød-grønne politikere, deriblant APs Tore Nordtun, vist til at penger brukt på ENØK gir langt bedre resultater enn tilsvarende beløp brukt på vindkraft.
Kan statsråden fremskaffe en oversikt som sammenligner hvor mye Enova bevilger til ulike formål, samt hvor mange kWt ny/spart energi hver krone gir innen de ulike områdene?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enovas resultater rapporteres årlig gjennom statsbudsjettet. Her gis det oversikt over hvor mye Enova bevilger til de ulike satsingsområdene og energiresultatene av dette. Se for eksempel St. prp. nr 1 (2008-2009), side 58.

I 2006 ble det foretatt en evaluering av Enova. Evalueringen ble rapportert til Stortinget i St. prp. nr. 69 (2006-2007) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2007. På side 135 vises en oversikt over aggregerte energiresultater og disponering av midler for Enovas områder for årene 2000-2006.

I årsrapporten for 2008 oppyser Enova at de i 2008 gav 1,60 kr/kWh i støtte til vindkraft, og 0,52 og 0,32 kr/kWh til henholdsvis varme og energibruk. Dette er beregnet ut i fra investeringsstøtten og prosjektets forventede årlige energiresultat.