Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2008-2009)
Innlevert: 25.05.2009
Sendt: 26.05.2009
Besvart: 08.06.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Etablerere som har såkalt NUF-selskap mener at de blir diskriminert og ikke prioritert hos sentrale samfunnsaktører selv om dette er en lovlig selskapsform, og selskap som er registrert i Brønnøysundregistrene. Det hevdes at Innovasjon Norge lettere avslår søknader fra slike selskaper og banker vil ikke yte lån og gi kassekreditt. Dette bidrar til at gode ideer ikke kommer i gang.
Er statsråden enig i at det er uheldig at NUF-selskaper blir diskriminert og hva bør gjøres for å sikre likebehandling?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: For samfunnet er det viktig at personer som har gode forretningsideer setter disse ut i livet. Det er mindre viktig hvilken selskapsform etablerere velger, og myndighetene bør derfor tilstrebe å behandle ulike selskapsformer likt.

Innovasjon Norge vurderer søknader fra norskregistrerte utenlandske foretak på samme måte som søknader fra andre selskaper. Det er imidlertid en forutsetning at krav som normalt stilles, herunder krav til sikkerhet og revisorbekreftelse på prosjektregnskaper, ivaretas. Slike krav er gitt i de ulike ordningenes regelverk og Innovasjon Norges interne retningslinjer.

Innovasjon Norge har gitt støtte til en rekke selskaper med denne registreringsformen.