Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2008-2009)
Innlevert: 29.05.2009
Sendt: 02.06.2009
Besvart: 05.06.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil Statsråden avvente Stortingets behandling før underliggende etater legger meldingen til grunn for sitt arbeid?

Begrunnelse

Regjeringen har lagt frem St.meld. nr 30 (2008-2009) til behandling i Stortinget. Kirke- utdannings- og forskningskomiteen har nå saken til behandling. På hjemmesiden til Norges Forskningsråd kan man lese følgende:

"Norsk forskningspolitikk tar utgangspunkt i Forskningsmeldingen fra 2009 "Klima for forskning", som peker ut prioriterte områder for norsk forskning".

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg vil med dette bekrefte at jeg vil avvente Stortingets behandling av St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning.

Setningen det refereres til i spørsmålet, er nå fjernet fra Norges forskningsråds nettsider. Forskningsrådet opplyser at framstillingen i den aktuelle teksten skyldes en inkurie og understreker at det heller ikke i Forskningsrådet hersker noen tvil om at en stortingsmelding skal behandles av Stortinget før den skal legges til grunn for rådets arbeid.