Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1294 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil kommunal - og regionalministeren legge til rette for at norske statsborgere kan avgi sin stemme på flyet i forbindelse med stortingsvalget i september?

Begrunnelse

I forbindelse med Europavalget lar Austrian Airlines folk forhåndsstemme om bord på sine fly. Stemmeprosedyren kan foregå både i og utenfor europeisk luftrom. Dette viser seg å være meget populært for forretningsreisende og ferierende.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etablering av stemmemottak om bord i fly forutsetter avklaring av en rekke forhold av praktisk og juridisk karakter. Dette gjelder spesielt spørsmålet om hvordan en kan ivareta hensynet til at valghandlingen skal være hemmelig (valgloven § 1-1), men også spørsmål knyttet til utsendelse av stemmesedler og annet valgmateriell, oppnevning av stemmemottakere, opplæring av valgmedarbeidere, samt forhold knyttet til forsvarlig oppbevaring og transport av stemmegivningene. Det må også vurderes hvilken myndighet som skal ha ansvar for en slik valggjennomføring.

På denne bakgrunn anser jeg ikke at det er mulig å etablere en ordning med stemmegivning om bord på fly i forbindelse med stortingsvalget i september.