Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1324 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Besvart: 18.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): For noen uker siden var Kristin Halvorsen på rundreise i Lofoten i forbindelse med SVs kamp mot åpning av nye områder for oljeleting.
Halvorsen skal blant annet ha uttalt at ”petroleumsvirksomhet gir ikke varige arbeidsplasser”. Deler energiministeren synet til finansministeren når det gjelder petroleumsnæringen og arbeidsplasser?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel dreier seg om å utvikle ikke-fornybare naturressurser. Det er derfor et faktum at aktiviteten og arbeidsplasser knyttet til leting, utbygging og drift av petroleumsforekomster på norsk sokkel ikke vil vedvare for all fremtid. Når det er sagt, tilsier ressursbasen på norsk sokkel at virksomheten vil fortsette i svært mange år. Videre er det slik at arbeidskraftsintensiteten i petroleumsprosjekter er størst i forbindelse med utbygging og modifikasjoner, mens driftsfasen er mindre arbeidsintensiv.

For øvrig viser SSB-data at det i 2007 arbeidet ca. 22 000 personer i kategoriene ”utvinning av råolje og naturgass” og ”rørtransport”. Disse kategoriene omtales ofte som ”ansatte i oljeselskapene”. I tillegg er det, ifølge studier utført av Stiftelsen for næringslivsforskning, ca. 100 000 ansatte i norsk petroleumsrettet leverandørindustri.

Samtidig er det slik at norsk leverandørindustri omsetter for nesten like mye i markeder utenfor landet, som i prosjekter knyttet til norsk sokkel. Dette betyr at norsk petroleumskompetanse og norsk arbeidsplasser i noen grad er uavhengig av aktiviteten på norsk sokkel. Dette innebærer at vi kan beholde høykompetent arbeidskraft i norsk petroleumsnæring selv om aktiviteten på norsk sokkel på sikt vil avta.

Kompetansen vi bygger opp gjennom utvikling av ikke-fornybare ressurser blir dermed en ressurs som kan fornyes.