Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1339 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den 21. april gav statsråden overfor ordføreren i Rendalen uttrykk for at spørsmålet om hvorvidt det skulle gis fellingstillatelse for ulveflokken i Osdalen i Rendalen kommune, skulle gis en rask avklaring i departementet. Nå er det gått snart to måneder og sauen er sluppet. Spørsmålet om ulvene i Osdalen er et spørsmål om være eller ikke være for rovdyrforliket da disse ulvene er etablert langt utenfor forvaltningsområdet og krever en avklaring.
Når vil avgjørelse i denne saken kunne forventes?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Behandling av klagesaken om avslag på uttak av ulvene i Osdalsreviret har vært utfordrende og tidkrevende. Det har vært behov for grundige vurderinger av hensyn til de ulike sider av saken.

Miljøverndepartementet har nå tatt endelig avgjørelse i saken, og jeg viser til vedtak av 17. juni 2009 for utfyllende informasjon.