Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 23.06.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Universitetet i Tromsø har tatt opp sine første studenter til Bachelor luftfartsfag. Disse vil fra høsten av være overført til Trafikkhøgskolan ved Lunds Universitet da UiT ikke har midler til å bygge opp en permanent utdanning. Stortinget har sagt at det skal være en statlig flygerutdanning ved UiT og Bardufoss og også bevilget midler til oppstart. Da virker det underlig at dette ikke følges opp i de årlige budsjett.
Hvilke planer har ministeren for trafikkflygerutdanningen ved UiT?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 15. juni 2009 til forsknings- og høyere utdanningsministeren fra stortingsrepresentant Jan Sahl, angående trafikkflygerutdanning/bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø.

Universiteter og høyskoler finansieres ved et rammetilskudd til institusjonene. Institusjonene fastsetter selv, innenfor de faglige fullmakter de har etter universitets- og høyskoleloven, hvilke studier de vil tilby. Innenfor sine faglige fullmakter opprettet Universitetet i Tromsø bachelorutdanning i luftfartsfag høsten 2008. Studentene blir nå overført til Lunds Universitetet fordi Universitetet i Tromsø ikke kan finansiere videre drift av utdanningen.

Jeg har uttalt at jeg vil legge til rette for luftfartsutdanningen ved Universitetet i Tromsø, og Universitetet i Tromsø er tildelt 5 mill. kroner som bidrag for å finansiere denne utdanningen i 2008 og 2009. Jeg har imidlertid ikke gitt lovnader om fullfinansiering av utdanningen, og Stortinget har heller ikke prioritert dette i sine budsjettvedtak.