Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1393 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil statsråden vurdere Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i rørledningen som går gjennom området til Lubicon-indianerne i Canada, og vil statsråden se til at fondet opptrer i tråd med sine etiske retningslinjer?

Begrunnelse

Det vises til Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i selskap som eier rørledningen i området til Lubicon-indianerne i Canada. Urbefolkningen protesterer mot prosjektet og i følge dagbladet.no mener FN at prosjektet er et brudd på menneskerettighetene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er kjent med at Etikkrådet har mottatt brev fra Lubicon-indianerne. Etikkrådet er et uavhengig råd som vurderer om det er grunnlag for å anbefale at noen av selskapene Pensjonsfondet investerer i utelukkes etter kriteriene i de etiske retningslinjene. Rådet mottar ofte informasjon fra organisasjoner og andre. Det er bra fordi det gir et bedre grunnlag for den vurderingen Etikkrådet skal gjøre.

Jeg har full tillit til at Etikkrådet foretar grundige vurderinger av ulike enkeltselskaper og situasjoner, at de undersøker riktigheten i påstander som kommer fram, og at de konsulterer ulike kilder for å få et best mulig grunnlag for sine vurderinger. Derfor vil Etikkrådets vurderinger av enkeltselskaper kreve noe tid. Det er også slik at de selskapene som blir vurdert kontaktes for eventuelle synspunkter på opplysninger som har kommet fram og for at Etikkrådet skal gjøre seg opp en oppfatning av om det er fare for medvirkning til brudd på de etiske retningslinjene framover i tid. Dersom Finansdepartementet beslutter å utelukke et selskap etter råd fra Etikkrådet er det full åpenhet om dette, men først etter at et eventuelt nedsalg er gjennomført. Et eventuelt nedsalg tar minimum to måneder.