Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1403 (2008-2009)
Innlevert: 22.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Flere fylker, deriblant Vest-Agder, har satt foten ned for at elever kan benytte seg av ungdomsrett ved private skoler. Det gjør at to funksjonshemmede elever ved KVS Lyngdal ikke får fortsette på skolen neste år, til tross for at de har rett til utvidet opplæring. Det gir mange uheldige konsekvenser.
Vil statsråden endre denne strenge tolkningen som bidrar til forskjellsbehandling og diskriminering av funksjonshemmede?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Retten til å få utvidet tid i videregående opplæring er lovfestet i opplæringsloven § 3-1. Ansvarlig for slik videregående opplæring etter opplæringsloven er fylkeskommunen. Det er ingen tilsvarende rettighetsbestemmelse i privatskoleloven, men også elever som etter å ha fullført privat videregående opplæring fyller vilkårene i opplæringsloven § 3-1 omfattes av fylkeskommunens ansvar. Fylkeskommunen kan bare gi opplæring etter opplæringsloven, i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Av den grunn må oppfyllelsen av retten til utvidet tid i dag alltid gis som offentlig opplæring. Fylkeskommunen kan ikke oppfylle sine lovfestede plikter gjennom privat opplæring.

Det følger av dette at det er rammene innenfor dagens lovverk som er grunnen til at retten til utvidet tid må oppfylles innenfor offentlig videregående opplæring. Dette gjelder for alle elever. En innføring av lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven vil ha budsjettmessige konsekvenser som må utredes nærmere før det eventuelt tas stilling til en lovendring.