Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1410 (2008-2009)
Innlevert: 24.06.2009
Sendt: 24.06.2009
Besvart: 28.07.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er den rødgrønne politiske begrunnelsen for å ha toll på babyklær, treningsdrakter, badedrakter, badebukse, våtdrakter for dykking eller seiling, (klær fremstilt av trikotasje), og vil finansministeren vurdere å fjerne denne tollen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Tabellen under viser hvilket varenummer i tolltariffen de enkelte varene hører under, samt deres tollsatser. Land Norge har inngått frihandelsavtaler med gjennom EFTA (bl.a. EU), de minst utviklede land (MUL) og lavinntektsland med mindre enn 75 mill. innbyggere har tollfrihet for disse varene. Ordinære utviklingsland har tollfrihet for varenummer 61.12 og 61.13, mens enkelte industriland (USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand) har toll på alle disse varene ved eksport til Norge.

Varenr. Vareslag Toll

61.11 Babyklær………………………………….….. 7 % eller 10,7 %

61.12 Treningsdrakter, badedrakter, badebukser.. 5,9 % eller 10,7 %

61.13 Våtdrakter for dykking eller seiling….…..… 5,9 %

Siden 1995 har det vært en betydelig reduksjon i tollsatsene for industrivarer. Det er flere årsaker til dette. For det første ble de tollsatsene som var bundet i GATT redusert gradvis som følge av Uruguay-runden og WTO-avtalen fra 1994. For det andre har norske myndigheter gjennomført betydelige kutt på egen hånd. Etter disse kuttene gjenstår det kun toll på enkelte klær og andre tekstilvarer, og Norge har i dag ett av OECDs mest liberale importregimer for industrivarer.

Spørsmål om ytterligere nedtrapping av tollen på industrivarer må vurderes i de årlige budsjettene.