Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1468 (2008-2009)
Innlevert: 19.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 27.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Eldre bilfører har mulighet til årlig fornyelse av førerkort. Ved fremleggelse av tilfredsstillende legeattest kreves utstedelse av nytt førerkort til en pris på ca. kr. 1000.
Vil statsråden vurdere om prisen på utstedelse av førerkort kan reduseres for eldre bilførere spesielt og for alle generelt?

Begrunnelse

Førerkort er i vår tid blitt en del av allmennutdannelse, arbeidskvalifisering og for mobilitet. Kostnaden ved utstedelse av førerkort bør reflektere dette og derfor settes lavt. Både for unge som tar førerkort for første gang og for eldre som må fornye førerkort årlig kan dagens kostnad for utstedelse av selve forslaget virke urimelig høyt. Jeg håper derfor statsråden vil ta initiativ til at prisen blir satt ned.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I dag utstedes førerkort i de lette førerkortklassene med livsvarig gyldighet, angitt til innehaverens 100-årsdag. Føreretten er imidlertid etter fylte 70 år avhengig av at det også medbringes gyldig legeattest under kjøring. Slik legeattest kan utstedes for en periode på ett til fem år, avhengig av innehaverens helsetilstand, og førerkortet må fornyes i samsvar med denne gyldighetsperioden.

Samtlige gebyrer innen vegvesenets ansvarsområde er nylig gjennomgått i samarbeid med Finansdepartementet for å sikre at disse er kostnadsriktige, dvs. at de er i samsvar med faktiske påløpte kostnader. Prisen for utstedelse av førerkort er ut fra dette fastsatt til 200 kroner. Det foreligger ikke planer om å redusere størrelsen på dette gebyret.