Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1477 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 28.08.2009 av justisminister Knut Storberget

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan og når vil statsråden legge til rette for at det kan opprettes en ny avdeling av Politihøgskolen i Stjørdal?

Begrunnelse

Det er behov for en ytterligere økning av antall plasser innenfor politiutdanningen i Norge. Det bør opprettes en ny avdeling i Midt Norge, noe som vil kunne rekruttere nye politistudenter fra dette området, noe som vil kunne skape økt stabilitet og mindre utskiftlig av personell i politidistriktene i Midt-Norge. Det ligger godt til rette for en ny avdeling i Stjørdal fordi det er gode øvings og treningsfasiliteter ved Værnes. Stortingets vedtak om å legge ned HVUV (Heimevernet) på Værnes gir muligheter for en politiutdanning her.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som kjent utdannes det politistudenter ved Politihøgskolen i Oslo og ved en egen avdeling i Bodø. I tillegg skjer det fra i år utdanning av førsteårsstudenter på Kongsvinger - i tilknytning til kurs- og øvingssenteret der. Grunnutdanningen i Kongsvinger er underlagt avdelingen i Oslo. Videre har Politihøgskolen et kurs- og øvingssenter i Stavern. Jeg er innstilt på å videreføre dette desentraliserte studieopplegg for politiutdanningen.

I Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020 av 2008” går det klart fram at politiet de kommende 5 år vil ha en anstrengt bemanningssituasjon. For å unngå en svekkelse av politiet må politidekninga følge befolkningsutviklinga. Regjeringa har derfor økt opptaket av studenter til Politihøgskolen i år til 552 studenter. Opptaket av studenter må fortsatt være høyt i årene framover. Nåværende lokaliteter til Politihøgskolen er derfor for små for å fange opp en slik økning i studenttallet.

Arbeidet med å få vurdert nye lokaler til politiutdanningen er i en innledende fase.

Jeg kan ikke nå si noe om hva som blir resultatet av dette arbeidet.