Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1514 (2008-2009)
Innlevert: 28.08.2009
Sendt: 31.08.2009
Besvart: 09.09.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Viser til oppslag i Romerikes Blad 28. august om at elbilprodusenten Think nå legger ned sin produksjon i Norge og samtidig mottar 30 millioner kroner fra det statlige investeringsselskapet Investinor. Vi trenger en offensiv næringspolitikk som legger grunnlag for nyskapende industriprosjekter.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang eller eventuelt et forskningsprosjekt rundt saken om Think og forholdet til det offentlige virkemiddelapparatet?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen har etablert Investinor AS for å sikre nye og eksisterende bedrifter tilgang på kapital, og på den måten bidra til økt verdiskaping i hele landet. Investinor gjør sine egne vurderinger av innkomne søknader om investeringer i enkeltbedrifter. Beslutningene baseres på uavhengige, faglige vurderinger. Departementets kontroll av Investinor skjer for øvrig gjennom den ordinære eierstyringen, basert på aksjelovens bestemmelser om ansvarsfordeling mellom administrasjon, styre og eier.

Regjeringen igangsetter med jevne mellomrom evalueringer av de offentlige virkemiddelaktørene. I høst har vi igangsatt helhetlige evalueringer både av Innovasjon Norge og SIVA. Tilsvarende vil det på et senere tidspunkt også kunne være aktuelt å evaluere Investinor. Departementet går imidlertid ikke inn og evaluerer enkeltsaker slik stortingsrepresentant Asmyhr her spør om.

Selv om Think nå velger å flytte sin produksjon ut av landet, vil selskapet beholde administrasjon, teknologiutvikling, testing og salg i Norge.