Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1561 (2008-2009)
Innlevert: 08.09.2009
Sendt: 09.09.2009
Besvart: 16.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Klagenemnda for merverdiavgift har gått inn for at en omsorgsbedrift uten kommunal avtale skal ha merverdiavgiftsfritak. Finansdepartementet vil ikke omgjøre klagenemndas avgjørelse.
Betyr dette at regelverket vil praktiseres tilsvarende for alle omsorgsbedrifter fremover eller ser finansministeren behov for å endre regelverket for å sikre dette?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som representanten Sanner viser har klagenemnda for merverdiavgift kommet til at en kommunal avtale ikke er avgjørende for om en privat omsorgsbedrift skal kunne yte private hjemmehjelpstjenester uten merverdiavgift.

Ettersom det omstridte kravet til avtale med kommunen er ansett for å ikke komme tilstrekkelig klart fram av merverdiavgiftsregelverket, har departementet valgt å ikke omgjøre klagenemndas vedtak. Et moment i denne vurderingen har også vært at departementets omgjøringsadgang ikke er videreført i den tekniske reviderte merverdiavgiftsloven som Stortinget nylig har vedtatt.

Det resultat som klagenemnda har kommet fram til må legges til grunn i tilsvarende saker. Saken viser imidlertid at regelverket på dette området kan framstå som uklart. Det kan derfor være behov for en nærmere gjennomgang av dette.