Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1573 (2008-2009)
Innlevert: 16.09.2009
Sendt: 17.09.2009
Besvart: 24.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Næringsministeren kan i Østlendingen 11. september bringe nyheten om at Regjeringen vil innføre en nedre grense for revisjonsplikt for bedriftene, men at selve grensen skal utredes. Samtidig med avisoppslaget skriver fornyingsdepartementet i rapporten "Fire år med fornying av offentlig sektor at FIN sikter mot et lovforslag høsten 2009.
Vil finansministeren foreslå å fjerne revisjonsplikten for mindre bedrifter i høst i tråd med informasjonen fra FAD, eller mener hun det er nødvendig med ytterligere utredninger?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet sendte 2. juli 2008 NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak på høring, med høringsfrist 20. oktober 2008. Flertallet i utvalget konkluderer med at revisjonsplikten bør opprettholdes for samtlige aksjeselskaper og at det også bør innføres revisjonsplikt for enkelte norskregistrerte utenlandske foretak (NUFer) for å oppnå likestilling mellom de to foretakstypene, mens utvalgets mindretall foreslo å oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Dersom lovgiver innfører unntak fra revisjonsplikten, foreslår utvalget at unntaket omfatter aksjeselskaper med driftsinntekter under fem millioner kroner, men bare dersom balansen ikke overstiger 20 millioner kroner eller selskapet har et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 10 årsverk.

Saken er for tiden til behandling, og det er ennå ikke fattet noen konklusjoner. Jeg ser imidlertid ikke at det er behov for en ny utredning av dette spørsmålet før det kan fremmes lovforslag, og legger opp til å fremme lovforslag så snart som mulig.