Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1605 (2008-2009)
Innlevert: 29.09.2009
Sendt: 29.09.2009
Besvart: 07.10.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): 16. juni meldte departementet i PM at det skulle settes ned et lovutvalg som skulle foreslå forenklinger for næringslivet, særlig for småbedrifter. 4/9 sier statsråden iflg. Østlendingen at det er satt ned en hurtigarbeidende komité som skal se på revisjonsplikt og aksjelov. Lovutvalget som ble varslet 16/6 er meg bekjent ikke nedsatt.
Kan statsråden gi nærmere informasjon om den nedsatte hurtigarbeidende komité omtalt i Østlendingen 4/9 med hensyn til mandat, sammensetning og avgivelsesfrist?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De små og mellomstore bedriftene er viktige i norsk økonomi, og jeg vil legge til rette for at disse bedriftene skal ha best mulig forutsetninger for vekst og utvikling. Regjeringen har tatt initiativ til flere prosesser for å få til lettelser for de minste bedriftene, og det arbeides grundig med å gjennomgå regelverk og ordninger for å få til forenklinger. Regjeringen vil gjennomføre forenklinger for næringslivet, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Et tiltak som skal vurderes er endringer i blant annet regnskapsloven og aksjeloven.

Vi arbeider nå med en næringspolitisk strategi for de minste bedriftene der verdiskaping vil stå sentralt. Strategien skal fokusere på hva som skal til for å fremme konkurranseevne, vekst og internasjonalisering. I forbindelse med dette er det også etablert et Strategisk råd for SMB.

Vi har også satt i gang et prosjekt som skal forenkle prosessen med å etablere bedrift.