Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:11 (2009-2010)
Innlevert: 09.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 16.10.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Viser til spørsmål 1603 der statsråden i sitt svar ikke svarer på spørsmålet. Jeg gjentar derfor spørsmålet.
Vil taket for antall nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger Husbanken kan gi tilsagn til i henholdvis 2009 og 2010 fjernes dersom søkningen er høyere enn rammen?

Begrunnelse

I valgkampen sa statsråden at dersom det søkes om bygging av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger enn det Husbanken er gitt mulighet til å gi tilsagn til, vil dette taket fjernes. I 2008 kom det i følge Husbanken inn søknader om bygging av mer enn 5 000 enheter, og det ble gitt tilsagn til 1000 enheter.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 1603 fra stortingsrepresentant Dåvøy.

Det er erfaring for at ikke alle foreløpige søknader er i tråd med tilskuddsordningens formål. Flere foreløpige søknader opererer også med byggestart flere år frem i tid, og vil derfor ikke innlemmes i de rammer som er lagt for 2009.

I den nye regjeringsplattformen har vi tydeliggjort at vi vil gi tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.