Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:29 (2009-2010)
Innlevert: 12.10.2009
Sendt: 12.10.2009
Besvart: 19.10.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Når boligselgere fra nyttår selv kan legge ut sin bolig på Internett for salg hevder både forsikringsselskaper og meglerbransjen at kjøpers stilling blir svekket, jf. oppslag i Aftenposten 8/10-09. Selv om muligens bare et fåtall vil gjennomføre et salg på egen hånd, er det viktig at muligheten, med de reduserte omkostninger det innebærer, finnes for forbrukerne.
Vil statsråden vurdere endringer i regelverket for å legge enda bedre til rette for at boligselgere enklest mulig kan foreta bolighandler uten megler?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Forskriften som skal gi enhver tilgang til å foreta boligannonsering på Internett, er begrunnet i konkurransemessige hensyn. Nettportalers praksis med kun å tillate aktører med tillatelse til å drive eiendomsmegling (og i visse tilfeller utbyggere) å annonsere boliger for salg på sine portaler, er etter konkurransemyndighetenes oppfatning egnet til å begrense konkurransen i markedene for tjenester knyttet til omsetning av boligeiendom. Forskriften innebærer ikke endringer når det gjelder selgers opplysningsplikt. Dette er regler som står helt selvstendig, uavhengig av utvidet annonseringsmuligheter. Forskriften om boligannonsering er fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og Konkurransetilsynet vil føre tilsyn med at reglene etterleves i praksis.

Finansdepartementet har ansvar for eiendomsmeglingsloven, og det foreligger ikke planer om å foreslå endringer i dette regelverket med sikte på å legge til rette for økt salg av bolig uten bruk av eiendomsmegler. Selger står fritt til å velge om vedkommende vil bruke eiendomsmegler eller ikke ved salg av bolig. I de tilfeller selger velger å benytte seg av eiendomsmegler, vil imidlertid både kjøper og selger nyte godt av den ekstra sikkerhet som reglene i eiendomsmeglingsloven innebærer, som for eksempel meglers opplysningsplikt overfor kjøper, gjennomføring av oppgjør og behandling av klientmidler.