Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:78 (2009-2010)
Innlevert: 20.10.2009
Sendt: 21.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Hva er bakgrunnen for at Regjeringen ønsker å tilbakekalle Norges nasjonale ekspert ved Europaparlamentet?

Begrunnelse

De siste årenes utvikling i EUs institusjonelle rammeverk har medført at Europaparlamentet i stadig større grad spiller en avgjørende rolle i beslutningsprosesser, noe som den såkalte sel-saken er et godt eksempel på. Av den grunn er det viktig at Norge er seg denne utviklingen bevisst og retter det politiske engasjementet mot de institusjoner og prosesser hvor viktige beslutninger treffes.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet har i perioden 1. september 2006 til 31. august 2009 finansiert en stilling som norsk nasjonal ekspert i sekretariatet for Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO). Stillingen ble opprettet etter avtale mellom Europaparlamentet og departementet, og har vært forlenget med ett år om gangen.

Departementet har hatt nytte av å ha en norsk ekspert i sekretariatet for denne komiteen i Europaparlamentet, ikke minst fordi IMCO de siste årene har behandlet viktige saker på departementets ansvarsområde, som blant annet tjenestedirektivet og nye regler for handelen med varer. Komiteen var også ansvarlig for forordningen for handel med selprodukter som representanten Nesvik referer til. Disse sakene er nå avsluttet. Etter en samlet vurdering, også av den samlede kostnaden ved stillingen, ble det besluttet ikke å forlenge den da kontrakten utløp 1. september 2009.

Departementet vil uavhengig av dette også framover aktivt følge utviklingen i sentrale saker og arbeidet i EUs institusjoner. Næringsråden ved Norges delegasjon til EU er sentral i den sammenheng.