Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:179 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 20.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvilke land har norske helsemyndigheter vært i kontakt med for å etablere avtaler om bytting av vaksiner, for å sikre at barn og voksne med alvorlig eggallergi kan få tilbud om vaksinering mot den nye influensaen?

Begrunnelse

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Ullevål og Stavanger Universitetssykehus utarbeidet retningslinjer som tilsier at de fleste med eggallergi kan vaksineres med Pandemrix. Det er imidlertid en gruppe pasienter med alvorlig eggallergi som frarådes å benytte denne vaksinen. Flere av disse har andre alvorlige lidelser som innebærer at de er i risikogruppen for alvorlige komplikasjoner dersom de smittes. Dette fører til en svært krevende situasjon for både pasienten og deres familier, eksempelvis ved at barn må holdes hjemme fra barnehage i en lang periode. Det er likevel svært vanskelig å eliminere smitterisiko, noe som innebærer stor bekymring blant foreldre med allergiske barn.
Under høringen om helsemyndighetens håndtering av influensapandemien i Stortinget 3.november ble det opplyst den vaksineprodusenten vi har forhåndsavtale med ikke har andre vaksiner, og at det er vanskelig å kjøpe vaksine fra andre produsenter pga stor etterspørsel. Det ble imidlertid opplyst at det kunne være mulig å bytte noen vaksiner med land som har andre vaksinetyper som egner seg for pasienter med allergi. Det er svært viktig at helsemyndighetene raskt avklarer muligheten for dette, for å bidra til at pasienter med alvorlig eggallergi kan få vaksinen og dermed beskyttes mot smitte og påfølgende influensa med komplikasjoner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: La meg først si at jeg er helt enig med representanten Høie i at det har vært viktig raskt å skaffe en influensavaksine til dem som av medisinske årsaker ikke kan få den vaksinen som er kjøpt inn til hele den norske befolkningen (Pandemrix). Ifølge anslag fra Folkehelseinstituttet kan dette dreie seg om i alt ca 1000 personer. Jeg har stor forståelse for at de berørte og deres pårørende har vært bekymret og engstelige i mangel av et godt vaksinealternativ ved alvorlig eggallergi.

Folkehelseinstituttet har, siden høringen i Stortinget 3. november, vært i kontakt med offentlige myndigheter i flere land og med aktuelle vaksineprodusenter for å sikre Norge en pandemivaksine som ikke er dyrket på egg.

Jeg ble informert 20. november om at Østerrike vil avgi til Norge 1000 vaksiner som ikke er dyrket på egg. Vaksinene vil ankomme i løpet av kort tid.