Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:183 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 20.11.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I Stavanger Aftenblads nettutgave kan man 11.11.09 lese at CO2-rensing på Mongstad er utsatt til 2016.
Medfører dette riktighet?

Begrunnelse

http://www.aftenbladet.no/energi/klima/1111091/CO2-rensing_paa_Mongstad_utsatt_til_2016.html

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Planleggingen av fullskalaanlegget for CO2-håndtering på Mongstad pågår for fullt. I tråd med målsettingen fra 2006, arbeides det for å fremme grunnlaget for investeringsbeslutning i 2012. Investeringsgrunnlaget vil inneholde en detaljert fremdriftsplan og tidspunkt for oppstart.

Regjeringen er opptatt av at prosjektet på Mongstad balanserer mellom rask fremdrift, utvikling av best mulig teknologi og kostnadskontroll på en effektiv og god måte. Teknologier for CO2-fangst er fortsatt uprøvd i større skala – også på verdensbasis. Mongstad-prosjektet vil bidra til helt nødvendig teknologiutvikling som vil ha betydning for reduksjon av klimagassutslipp i en større målestokk enn dette prosjektet.