Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:195 (2009-2010)
Innlevert: 16.11.2009
Sendt: 16.11.2009
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 24.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden se på regelverket som krever at man må ha et opprinnelsesbevis for å kunne eksportere busser ut av landet dersom man kan fremskaffe dokumentasjon fra importøren om hvor bussen er produsert med bakgrunn i chassisnummeret?

Begrunnelse

EUR.1-varesertifikat brukes ved tollbehandling som opprinnelsesbevis for å attestere at varene er laget i et bestemt land. HASKA AS er en bedrift som ønsker å få tak i slike varesertifikater i forbindelse med eksport av busser. En av de bussene som selskapet nå ønsker å selge er av merket Volvo, men Volvo Norge AS har ikke greid å spore opp papirene knyttet til bussen fordi slike papirer makuleres etter ti år. Volvo Norge AS kan imidlertid bekrefte på bakgrunn av ch.nr. at bussene er produsert ved Volvos chassisfabrikk i Borås Sverige, men Tollvesenet vil ikke akseptere dette som dokumentasjon.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Framleggelse av opprinnelsesbevis er et vilkår for såkalt preferansetollbehandling (tollfritak) etter frihandelsavtalene. Regler om opprinnelsesbevis (EUR.1) følger av EØS-avtalen såfremt eksport av varer skjer til en EØS-stat.

Hovedreglen er at attestasjon av EUR.1 hos tolletaten skjer etter framleggelse av alle nødvendige dokumenter som beviser varens opprinnelsesstatus, dvs. nødvendige dokumenter som fulgte varen ved innførsel til Norge (”inngående opprinnelsesbevis”).

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har opplyst til Finansdepartementet at opprinnelse av en buss eldre enn 10 år vil kunne dokumenteres på annen måte enn ved inngående opprinnelsesbevis, eksempelvis ved erklæring fra produsenten eller andre næringsdrivende, eller ved ekspertuttalelser, merker på varene eller beskrivelser av disse. Tolletaten kan også etter en vurdering godta bl.a. chassisnummer som tilstrekkelig dokumentasjon. Bakgrunnen for dette er at regnskapsloven ikke pålegger oppbevaringsplikt av regnskapsmateriell i mer enn 10 år. Eksportøren kan derfor vanskelig pålegges å framlegge inngående opprinnelsesbevis.

TAD oppfordrer på denne bakgrunn Haska AS om å ta kontakt med direktoratet for å løse saken.