Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:271 (2009-2010)
Innlevert: 30.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 07.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden gripe inn imot fylkeskommunen for å stoppe nedlegging av Skånland videregående skole?

Begrunnelse

Skånland videregående skole er en skole for ungdom i tre kommuner, Tjeldsund og Evenes som ligger i Nordland, mens Skånland ligger i Troms. Dette er en videregående skole som har stor betydning for en stor region. Skånland videregående skole er et skoleeksempel på hvordan en skole bør være og fungere. Nedleggelse av skolen er etter min mening en ikke-reversibel avgjørelse med store konsekvenser for hele Hålogaland regionen. Skånland skole har også utviklet et tett og nært samarbeid med Sigma Nord. Her kan rusmisbrukere som er inne i ett langvarig opphold for rusavvenning, få et utdanningstilbud som gir dem mulighet for å gjenoppta avbrutt skolegang, og få generell studiekompetanse. Dette er et helt unikt tilbud og de muligheter disse har for rehabilitering finnes ingen andre steder i Norge. Skolen ligger også midt i et markasamisk området og har møysommelig utviklet et tilbud innen samisk språkopplæring og kultur tilpasset det lokale samisk miljøet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har stor forståelse for betydningen en videregående skole kan ha for lokalsamfunnet og for det samiske miljøet. Skolestrukturen er fylkeskommunenes ansvar, jf. opplæringsloven § 13-3. Fylkeskommunen har også ansvar for å ivareta de særlige rettighetene til de samiske elevene. Kunnskapsdepartementet kan ikke pålegge en fylkeskommune å opprettholde en bestemt videregående skole. Regjeringens viktigste bidrag er å arbeide for rammebetingelser som gir kommunene og fylkeskommunene handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer.