Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:266 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 08.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er provenyet for å fjerne toll på varer fra Palestinske Administrerte områder; hva er begrunnelsen for at det er toll derifra, ser statsråden hvilke muligheter det ville ha gitt palestinske gründere, og ikke minst hva det vil si for både fredsutviklingen, signaleffekt, optimisme og økt handel mellom nordmenn og palestinere, om Norge hadde fjernet denne tollmuren?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Tollstatistikken for 2008 viser at det var ingen tollinntekter på innførsel av varer fra Palestinske områder. Det er liten grunn til å tro at innføring av full tollfrihet ville ha vesentlig effekt på staten samlede, framtidige tollinntekter, i alle fall i første omgang.

Gjennom EFTA-samarbeidet har Norge frihandelsavtaler med en rekke land, bl.a. med PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet. Denne avtalen ble iverksatt allerede i 1999 (jf St.prp. nr. 71 (1998-99). Frihandelsavtalen innebærer tollfrihet for alle industrivarer innenfor nærmere angitte bestemmelser om opprinnelsesregler mv og krav til opprinnelsesbevis. For landbruksvarer innrømmes det iht. avtalen tollfrihet og tollnedsettelser for ulike varegrupper.