Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:267 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 08.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er provenyet for å fjerne toll på varer fra Pakistan; hva er begrunnelsen for at det er toll på varer fra dette u-landet, ser statsråden hvilke muligheter det ville ha gitt fattige gründere i Pakistan, og ikke minst hva det vil si for handelssamarbeidet mellom Norge og Pakistan om Norge fjernet denne tollmuren?

Begrunnelse

Pakistan er på OECDs liste for lavinntektsland (DAC list of ODE Recipients, "Other Low income Countries").

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Tollstatistikken for 2008 viser at tollinntekter på innførsel av varer fra Pakistan var om lag 20,6 mill. kroner. Dette kan indikere noe om hva provenytapet ved en eventuell full tollfrihet ville bli. Anslaget er imidlertid usikkert. Dette henger bl.a. sammen med at det gjelder opprinnelsesregler og krav til dokumentasjon av opprinnelse ved innførsel fra Pakistan (og andre utviklingsland). Tollfrihet (tollnedsettelse for visse landbruksvarer) er betinget av dette. Dessuten er det tenkelig at tollfrihet for et bestemt land kan påvirke importen fra andre land, og dermed ha betydning for samlede tollinntekter.

Det norske tollpreferansesystemet for utviklingslandene – GSP omfatter bl.a. Pakistan. Da Pakistan er et av de fire lavinntektslandene med mer enn 75 millioner innbyggere, gis det fra norsk side preferansetollbehandling tilsvarende de ”ordinære” utviklingslandene. Dette innebærer tollfrihet for alle industrivarer (med unntak for noen få tekstilvarer/klær) og tollfrihet/tollnedsettelse for landbruksvarer. Pakistan kommer dermed tollmessig i samme posisjon som tre andre lavinntektsland (India, Nigeria og Vietnam) og en rekke ordinære utviklingsland.