Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:310 (2009-2010)
Innlevert: 04.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det en tollsats på 6,6 % på slips?

Begrunnelse

Jfr. Tolltariffen krever staten en tollsats på 6,6 %, noe som gjør at slips (og liknende varer) i Norge er dyrere enn i den er i andre land.
Det gjelder både slips av:
- silke eller silkeavfall.
- av syntetiske eller kunstige tekstilfiber.
- av andre tekstilmaterialer.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Uten å gå inn på enkelthetene rundt toll på slips vil jeg på generelt grunnlag gi følgende svar:

Tidligere hadde norsk tekstil- og konfeksjonsnæring et vist omfang og tollen hadde betydning for industriens evne til å konkurrere på det norske markedet.

I løpet av de siste 15 årene er det aller meste av tollen på industrivarer fjernet. For industrivarer utenom næringsmidler gjenstår det nå kun toll på enkelte klær og andre tekstilvarer. Spørsmål om ytterligere nedtrapping av tollen er først og fremst et provenyspørsmål og må derfor vurderes i forbindelse med de årlige budsjettene.