Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:365 (2009-2010)
Innlevert: 14.12.2009
Sendt: 14.12.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 18.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I følge et oppslag hos NRK onsdag 8.desember utbetales det nå rekorderstatning på 28,9 mill.kr for tap av tamrein i Finmark som er drept eller skadet av rovvilt. Det er meldt inn et tap på 49 000 tamrein fra næringen mens det er gitt erstatning for 12 000 tamrein. Av dette er det kun 700 av tapene som er dokumentert ved at kadavrene er funnet.
Mener statsråden at erstatningsordningen for tap av tamrein til rovdyr fungerer etter intensjonen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 365 fra representanten Torgeir Trældal. Spørsmålet er rettet til landbruks- og matministeren, men er oversendt miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende.

Jeg er kjent med at det i reindriftsåret 2008/2009 har vært en økning i erstatningsutbetalingene for tamrein tatt av rovvilt sammenlignet med 2007/2008. Erstatningsutbetalingene varierer mellom år, noe som blant annet kan forklares med variasjon i antall tamrein omsøkt erstattet, variasjon i antall dokumenterte rovdyrskader og endringer i de økonomiske satsene for beregninger knyttet til verdien av tapte dyr.

Jeg er kjent med at erstatning av rovvilttap i mange tilfeller er omdiskutert, og jeg mener det er grunnlag for å se på om erstatningsordningen for tamrein bør endres. Jeg er i dialog med landbruks- og matministeren og finansministeren om dette spørsmålet.