Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:379 (2009-2010)
Innlevert: 15.12.2009
Sendt: 16.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Spørsmålsstilleren er gjort kjent med at det 7. desember 2009 skal ha blitt signert en avtale kalt "North Sea offshore grid initiativ" av 9 land rundt Nordsjøen. Norge er ikke en del av denne avtalen, til tross for store politiske ambisjoner rundt blant annet utvikling av havvindmøller, samt fokus på utfordringene rundt blant annet nettutbygging i en slik forbindelse.
Kan statsråden redegjøre for hvorfor Norge ikke er en del av denne avtalen, og hvilke konsekvenser det kan ha for Norges utvikling av offshore nett?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I tilknytning til EUs energirådsmøte ble det undertegnet en politisk erklæring om å styrke det regionale samarbeidet om vind energi og nettutvikling til havs i Nordsjøregionen.

Ni land undertegnet erklæringen ved en seremoni like før den offisielle lunsj for energiministrene til EU. Norge har ikke adgang til energirådsmøtene i EU. Norge var ikke formelt sett invitert med til å undertegne den aktuelle politiske erklæringen fra EU-landene.

Norge er et land med store potensielle vindresurser til havs. Det vil derfor være naturlig å vurdere dette regionale initiativet videre. Vi har derfor i etterkant av EUs energirådsmøte vært i kontakt med initiativtakerne til samarbeidet og gitt uttrykk for at vi er positive til å se på de muligheter som foreligger for å bli en del av en oppfølging på området. Vi vil tidlig i 2010 ta de nødvendige skritt for å bli orientert om rammen for dette samarbeidsinitiativet. Departementet har allerede anmodet Belgia som har formannskapet i den aktuelle regionale grupperingen, om status og videre opplegg.

Norge deltar for øvrig i flere internasjonale samarbeid knyttet til havvind. Blant annet undertegnet vi tidligere i høst en samarbeidsavtale med Tyskland, Danmark og Sverige innen havbasert vindkraft (Joint Declaration on Cooperation in the Field of Research on Offshore Wind Energy Deployment).

Også gjennom systemoperatørene i Europa er Statnett med i et nærmere samarbeid om spesielle utfordringer knyttet til nettutvikling. I tillegg har OED gjennom vår løpende dialog med Europakommisjonen blitt orientert om de initiativer som Kommisjonen har tatt på området, blant annet gjennom sin handlingsplan for offshore vind.