Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:472 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 22.01.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Olavsvern base er nedlagt, og Sjøforsvaret, særlig ubåtvåpenet, har mistet et viktig støttepunkt i nord. Ved Olavsvern fantes blant annet en "flytekai" med særskilte kapasiteter for ubåter, blant annet batterilading. Det er uttalt at flytekaien skal flyttes fra Olavsvern til Ramsund.
Når vil denne flyttingen bli gjennomført, hva er de beregnede kostnadene ved flyttingen og anser statsråden det som fornuftig bruk av ressurser og seilingstid å bruke en uke til ren transitt for hver batterilading eller vedlikehold?

Begrunnelse

Sjefen for ubåtvåpenet i Sjøforsvaret uttaler til Bergens Tidende 14. januar at transitt til Bergen "er en seilas som tur-retur tar rundt en uke". Dette reduserer ubåtenes operasjonstid i nordområdene, og hver seilingsuke koster i følge BT ca. 300.000 kroner pr. ubåt.
Til NRK 5. januar uttalte GIS at det jobbes med å overføre flytekaien med støtteelementer fra Olavsvern til Ramsund og at det å etablere en større kapasitet for ubåtene i Ramsund var en av forutsetningene for å legge ned Olavsvern. Denne forutsetningen synes nå klart å være brutt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Nødvendig støtte til Sjøforsvarets operative enheter på oppdrag i Nord-Norge ivaretas i første rekke av Ramsund orlogsstasjon. I tillegg benyttes mobil logistikkstøtte og sivile havner/verft. På sikt vil logistikkstøtten til Sjøforsvaret bli ytterligere styrket ved innfasing av et nytt logistikkfartøy. Normalt vil fartøyenes seilings- og vedlikeholdsperioder være harmonisert. Seilingstiden til og fra et operasjonsområde benyttes normalt til nødvendig og viktig trening av besetningene, samt eksempelvis forberedelser til både operasjoner og vedlikehold.

For å dekke et eventuelt behov for lading av undervannsbåtenes batterier under lengre operasjoner i Nord-Norge, skal det etableres kapasitet for slik lading ved Ramsund. Hvordan etableringen av ladekapasitet i Ramsund skal gjennomføres i praksis, og i hvilken grad det blir behov for selve flytekaien, er nå til konkret vurdering i Forsvaret. Det er derfor for tidlig å si hva kostnadene vil bli.

Ladekapasitet i Ramsund for undervannsbåtenes batterier vil bli etablert så snart det er praktisk mulig.