Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:525 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 29.01.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): En 13 år gammel jente er i byen Jubail i Saudi Arabia dømt til 90 piskeslag foran sine medelever i tillegg til 2 måneders fengsel for å ha brakt med seg en mobiltelefon til skolen.
Hva har utenriksministeren gjort for å ta opp saken med saudiarabiske myndigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge tar sterk avstand fra avstraffelsesmetoder som pisking.

I samtaler med saudiske myndigheter har Norge gitt klart uttrykk for norsk syn i menneskerettighetsspørsmål. Vi tar opp bruken av dødsstraff og avstraffelsesmetoder som er inhumane. Saudi-Arabia er godt kjent med norske holdninger i disse spørsmålene.

Når det gjelder denne konkrete saken, skal jenta som ble idømt piskeslag i følge korrigerte rapporter i saudiske media og undersøkelser blant menneskerettighetsorganisasjoner i Saudi-Arabia, ikke være 13 – men rundt 20 år. De forhold hun er dømt for er også av en annen karakter enn det som er kommet fram i media.

Men bruken av pisking er like inhumant uansett alder, sammenheng og hendelsesforløp.

Dessverre er bruken av pisking så utbredt i Saudi-Arabia at Norge og likesinnede land ikke kan ta opp hver enkeltsak, men må protestere på generelt grunnlag. Samtidig illustrerer denne saken at det er viktig at Norge fortsetter å fokusere på menneskerettighetenes kår i Saudi-Arabia og benytter enhver anledning til å ta opp slike rettighetsbrudd i bilaterale samtaler og i multilaterale fora. Dette vil Norge fortsette å gjøre.