Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:603 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil statsråden starte innhentingen av anbud for kvalitetssikring av KVUen veiutbyggingen i Nedre Glomma-regionen, slik at arbeidet kan starte opp uten for forsinkelser når høringen er over?

Begrunnelse

Fredrikstad bystyre har for flere år siden vedtatt en utbyggingsplan for nye veiløsninger i og rundt Fredrikstad sentrum, den såkalte Fredrikstad-pakka. Konseptutvalgsutredningen (KVU) for Nedre Glomma vil være ferdig 1. mars. Deretter skal den på høring og så skal det foretas en kvalitetssikring. Hele planprosessen er så tidkrevende at det faktisk kan gå flere valgperioder fra de første vedtak om å løse trafikkproblemene gjøres, til den konkrete utbyggingen kan starte.
Derfor er det viktig at alt som kan gjøres for å korte ned denne tiden blir gjort.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ansvaret for den statlige ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS1, KS2) er lagt til Finansdepartementet. Rammene for ordningen blir styrt av en rammeavtale som Finansdepartementet har inngått med et utvalg konsulentmiljøer. Konsulentmiljøene er valgt gjennom en offentlig anbudsutlysning.

Konsulent til konkret kvalitetssikringssoppdrag vil bli hentet fra de miljøene som har rammeavtale med Finansdepartementet. Valg av konsulent blir gjort av Finansdepartementet i samråd med det/de aktuelle fagdepartement(ene).

Samferdselsdepartementet vil motta KVUen for transportsystemet i Nedre Glommaregionen med sikte på ekstern kvalitetssikring KS1 så snart den lokale høringen av dokumentet er gjennomført. Dersom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet mener at KVUen tilfredsstiller kravene for å kunne sendes til ekstern kvalitetssikring (KS1), vil oppdraget kunne startes raskt. Som det framgår over er det ikke behov for utlysning av anbud på det konkrete oppdraget.