Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:632 (2009-2010)
Innlevert: 08.02.2010
Sendt: 08.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Viser til svar fra ministeren på spørsmål nr. 563. Mitt spørsmål er ikke slik jeg ser det besvart. Jeg har ikke bedt ministeren å svare på hans mening om hva som vil skje hvis Fremskrittspartiets politikk ble gjennomført. Jeg vil anmode ministeren om å svare på spørsmål nr. 563 på nytt som lyder:
Vil ministeren støtte Lundteigen ved å være med å støtte opp om et nytt Hitra-opprør?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I svaret på spørsmål nr. 563 sier at jeg deler Lundteigens bekymring for norske bønders inntekter og endringer i fordelingen av produksjonen. Det er også grunnlaget for at denne regjeringen har funnet det nødvendig å gjennomføre en klar kursendring i landbrukspolitikken.

Jeg viser i denne sammenheng særlig til at det ved de siste års jordbruksoppgjør er lagt til rette for et inntektsløft i næringen, noe som er det mest sentrale i denne saken. Jeg konstaterer at Fremskrittspartiet ved enhver anledning har gått mot endringer som innebærer en forbedret inntektssituasjon for bønder, og selv har fremmet forslag som uomtvistelig ville innebære en rask og dramatisk inntektsreduksjon.

Som statsråd er jeg svært opptatt av å lytte til personer som målbærer de utfordringer som de ser både for egen virksomhet og for den næringen og verdikjeden som de er en del av. Vi tar den situasjonen vi observerer på alvor og vi tar de meningene som frambæres som en viktig del av beslutningsgrunnlaget i politikkutformingen.

Likevel burde det være innlysende, også for FrP, at jeg ikke stiller meg bak en aksjon mot den landbrukspolitikken jeg selv er ansvarlig for.