Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:626 (2009-2010)
Innlevert: 05.02.2010
Sendt: 08.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I en stadig mer globalisert verden vil det være behov for å avklare sjeldne infeksjonssykdommer, som Chagas disease. Det er en sykdom som forårsakes av parasitter som smitter gjennom insektsbitt. For å gi riktig diagnose må det blant annet tas blodprøver. Disse blodprøvene dekkes for pasienter innlagt i sykehus, men ikke når de tas i poliklinikk. Pasienter kan risikere å legge ut 2-3000 kroner for dette.
Vil statsråden ta initiativ til at sjeldne infeksjonssykdommer kan avklares poliklinisk uten at pasienten får regningen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan ta stilling til hva som er riktig behandling for denne pasientgruppen, dvs. om den enkelte pasient skal legges inn eller gis et poliklinisk tilbud. Det er et faglig spørsmål.

Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke se at denne pasientgruppen skal håndteres ulikt andre pasientgrupper/sykdommer når det gjelder anledning til å kreve egenandel dersom pasienten får nødvendige helsetjenester på sykehusenes poliklinikker eller hos fastlegen. Chagas disease kan ikke anses som en allmennfarlig smittsom sykdom. Jeg viser her til at sykdommen ikke er å finne under opplistingen i poliklinikkforskriftens § 4 nr. 7 i, eller i § 3 nr. 7 i refusjonsforskriften som omhandler sykdommer hvor godkjente egenandeler skal dekkes av staten.

Oppsøker pasienten lege på poliklinikk i den offentlige helsetjenesten, må det i dag betales en egenandel på 295 kroner. Her er blodprøve inkludert i egenandelen. Oppsøker pasienten fastlege, må det i dag betales en egenandel på 132 kroner (172 kroner dersom legen er spesialist i allmennmedisin). For blodprøven må det i tillegg betales en egenandel på 47 kroner. Denne egenandelen omfattes av tak 1-ordningen. For 2010 er egenandelstaket fastsatt til 1 840 kroner.