Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:660 (2009-2010)
Innlevert: 11.02.2010
Sendt: 12.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): VG har i uke 6 hatt flere artikler om kystvaktens vel og ve. Mange av sakene har satt forsvaret og kystvakten i et lite flatterende lys, noe som igjen kan ramme både omdømmet og rekrutteringsmulighetene til forsvaret.
Hva er årsaken til at prosjektet Stålbas åpenbart ikke har fungert i henhold til det skipet skulle, og hvilke konsekvenser har dette for kystvakten og de ansvarlige bak disse negative omstendighetene?

Begrunnelse

I en tid der forsvarets omdømme ofte får negativ oppmerksomhet antar jeg at disse oppslagene er noe forsvarsministeren godt kunne tenkt seg å slippe. Det vi hadde trengt hadde vært et positivt fokus på forsvaret og en målrettet omdømmestyrking. I stedet får man nok et negativt oppslag. Jeg ser derfor frem til å få høre statsrådens syn på hvorfor det går så ille som det gjør.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. februar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om Kystvakten. Som representanten Ellingsen, så er også jeg opptatt av Forsvarets omdømme, og vi ønsker at Forsvaret skal fremstå som en spennende og utfordrende arbeidsplass, og hvor hensynet til helse, miljø og sikkerhet settes meget høyt.

Kvalitetskontroll av leide fartøy utøves primært av klasseselskap. KV Stålbas var på grunn av sin alder årlig klasset i Det Norske Veritas. Kystvakten opplyser at representanter for Kystvakten besiktiget fartøyet og fant det akseptabelt før leiekontrakt ble inngått og fartøyet trådte i tjeneste 9. desember 2005.

Et problem med KV Stålbas var at støynivået var høyt, noe som kan ha medført støyplager hos besetning. Kystvakten opplyser at det tre ganger i leieperioden ble utført støyreduserende tiltak som ble fulgt opp av nye støymålinger. På grunn av støyforholdene er Forsvaret nå i forliksforhandlinger om avslutning av kontraktsforholdet. KV Stålbas ble tatt ut av Kystvaktens tjeneste i mars 2009.

Kontrakten på leie av KV Stålbas ble inngått med Rem Vessels II AS i åpen konkurranse. I påvente av nyere fartøy for oppgradering av kystvaktstrukturen omfattet kontrakten ett års leie med opsjon på forlengelse i 4x1 år. Det ble gitt to tilbud, og i følge Kystvakten var tilbudet fra Rem Vessels II AS prismessig det beste, og det som samtidig svarte til Kystvaktens spesifikasjoner. Det er blitt hevdet at leieprisen var høy, men den var et resultat av konkurranse i markedet.

Departementet går nå igjennom sakskomplekset vedrørende tidligere innleie av KV-fartøy. Det er på denne bakgrunn for tidlig å trekke noen konklusjoner vedrørende ansvarsforhold og konsekvenser for Kystvakten.