Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:709 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Besvart: 02.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statsministeren har lagt mye prestisje i at Norge skal ha en plass i Rally-VM. Det ble gitt 20 millioner kr i støtte til oppstart av arrangementet. Nå stiller ikke regjeringen en gang opp for å få informasjon, eller gir svar på søknader som det er avgjørende for arrangøren å få svar på.
Hva mente regjeringen og statsministeren med sin støtte til Rally-VM?

Begrunnelse

Statsministeren har høstet mye ros og fått svært mye oppmerksomhet om sin rallyinteresse pga rally-VM og den statlige støtten til prøverunden. Dette utløste både en stor idealistisk innsats, mye kommunalt engasjement og ikke minst kapital fra private investorer som investerte i arrangementet. Erfaringene har vært dyrekjøpte og krevd mye kapital fra investormiljøet og kommunene. Rally-rundene i 2007 og 2009 gikk med store underskudd. På informasjonsmøte den 17.2. hos NAF ble det ikke lagt skjul på dette, men det ble også presentert tiltak og troverdige prognoser som sannsynliggjør at rally-VM kan stå på egne ben om de får en statlig støtte på 5 mill kr i ett eller to arrangementer framover. Både Nærings- og kulturdepartementet var invitert til dette møtet, men stilte ikke.
Støtten det bes om er liten og sett i lys av at det er svært solide miljøer med NAF og KNA i spissen som står bak arrangementet og analysene, er det overraskende at ingen fra regjeringshold stiller for å få denne informasjonen. I verste fall vitner det om at man brukte 20 mill kr på en prøverunde uten å forstå hvilke forventninger man skapte eller at man brukte det som en "en gang jippo". Det tyder ikke på stor respekt verken for bruk av penger eller for de miljøene som har lagt mye ressurser inn i å få dette til. Statsministeren burde innsett det åpenbare den gang; Skulle man lykkes med å etablere rally Norway som en fast del av rally-VM, ville det kunne komme til å kreve en viss langsiktighet og stabilitet i statens interesse for initiativet.
Det man nå ber om er ikke store innsatsen. Det vil komme til å stå igjen som et paradoks at staten brukte 20 mill kr på et arrangement uten å være villig til å bidra til en permanent løsning. Det bør nå stilles krav om at rally Norway i løpet av de to neste rundene oppnår en lønnsomhet slik at statlig engasjement ikke er nødvendig, men det er meningsløst av staten ikke å vise interesse for arrangementet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Rally Norway ble i 2006 tildelt totalt 23,5 mill. kroner til gjennomføring av et kandidatløp som var en del av en søknad om å bli tildelt en offisiell VM-runde i rally fra 2007. Forventninger til regionale samfunnsøkonomiske ringvirkninger av arrangementet sto sentralt i regjeringens begrunnelse for støtte til løpet. I forbindelse med bevilgningen til Rally Norways kandidatløp, var det en forutsetning at dersom organisasjonen ble tildelt en offisiell VM-runde, skulle dette arrangementet være selvfinansierende (jf. St. prp. nr. 1 (2005-2006).

Det ble avholdt et møte 18. juni 2009 i departementet mellom daværende Kultur- og kirkedepartementet og bl.a. Hedmark fylkeskommune og Rally Norway AS, vedrørende muligheten for å søke statlig støtte til nye VM-runder i Rally Norway. I møtet ble det gjort klart at det ikke var aktuelt for Kulturdepartementet å gi økonomisk støtte til VM-runder i Rally Norway. Kulturdepartementet har også etter dette mottatt informasjon fra Hedmark fylkeskommune og Rally Norway uten at dette har endret departementets syn. Dette ble bekreftet i brev datert 4. februar 2010 fra Kulturdepartementet til Hedmark fylkeskommune.

På bakgrunn av at søknaden fra Hedmark fylkeskommune viste til samfunnsøkonomiske ringvirkninger for regionen ble søknad om støtte til nye VM-runder videreformidlet til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) for vurdering. Kulturdepartementet er kjent med at KRD og NHD har sendt sine svar med avslag på søknaden til Hedmark fylkeskommune den 26.11.2009 (KRD) og 8.2.2010 (NHD).