Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:760 (2009-2010)
Innlevert: 01.03.2010
Sendt: 01.03.2010
Besvart: 05.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statskogs beslutning betyr at de som har akseptert tomteverdireguleringen etter 1. januar 2002 får tilbakebetalt differansen mellom tomteverdireguleringen og regulering etter konsumprisindeksen.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen for tidligere festere av tomt til fritidsbolig hos Statskog som har kjøpt tomten i perioden 2002 og frem til i dag?

Begrunnelse

Viser til at Statskog har besluttet at alle som fester eiendom til fritidsformål fra nå skal få festeavgiften regulert ut fra konsumprisindeksen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I forbindelse med at Statskog har varslet at festeavgiftene skal reguleres etter konsumprisindeksen og at de som har akseptert regulering etter tomteverdi etter 2002 skal få tilbakebetalt differansen, har spørsmålet om innløsningssummer på tomter solgt etter 2002 dukket opp.

Som i mitt tidligere svar på spørsmål fra representanten Trældal om Statskogs håndtering av festekontrakter, vil jeg vise til at dette er et anliggende for Statskog SF og styret. Jeg har tillit til at Statskog gjør en grundig vurdering av forholdet.