Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:747 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 26.02.2010
Besvart: 09.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Når vil Stortinget få seg forelagt forslag til nytt anbud for kystruten Bergen-Kirkenes, og kan statsråden bekrefte eller avkrefte at hun legger opp til et hurtigrutekonsept der seilingsmønsteret er minst like godt som i dag med daglige seilinger gjennom hele året?

Begrunnelse

Hurtigruta er av stor betydning for folk og næringsliv, og det er særdeles viktig at ny anbudsrunde ikke medfører kutt i dette tilbudet. Etter at Hurtigruten ASA i en børsmelding i august 2008 opplyste om at selskapet ikke kunne stå ved eksisterende avtale, har departementet satt i verk et arbeid med å konkurranseutsette kystruta Bergen-Kirkenes på nytt. Denne prosessen ser nå ut til å trekke ut i tid, noe som skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for berørte parter. Jeg viser til svar fra statsråden datert 23.11.2009 på spørsmål fra KrF, der det opplyses om at Regjeringen vil ta stilling til fremtidig seilingsmønster når en kjenner kostnadene for de ulike alternativene bedre. Det haster nå med å få fakta på bordet slik at Stortinget kan ta stilling til om det blant annet er behov for en endret kjøpsavtale for å sikre et tilbud som er minst like godt som i dag.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Tilbudet på kystruta Bergen – Kirkenes er en viktig sak for regjeringen. Arbeidet med å klargjøre konkurransegrunnlaget er imidlertid krevende, der blant annet økonomiske, tekniske, miljømessige og juridiske spørsmål må avklares.

Min ambisjon er at konkurransegrunnlaget skal være klart og at utlysing av konkurransen skal kunne gjennomføres i vår.