Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:752 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 26.02.2010
Besvart: 15.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Klassekampen 10.02.2010 krever SPs Irene Lange Nordahl full gjennomgang av anbudsordningene offshore, etter at det ble kjent at Aker Solution tapte anbudet på Goliat. Hun sier hun vil ta saken opp med næringsminister Trond Giske og olje og energiminister Terje Riis-Johansen.
Vil statsråden sørge for og bidra til at resultatene av en slik gjennomgang også gjøres kjent for Stortinget i sin helhet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Investeringsnivået innen norsk petroleumsvirksomhet er rekordhøyt. Jeg forventer ingen større endringer i investeringsnivået i de nærmeste årene. Også anskaffelsene til drift av feltene er rekordhøye. Heller ikke på dette området venter vi en nedgang i årene framover.

Dette betyr at etterspørselen som aktørene på kontinentalsokkelen retter mot leverandørindustrien vil forbli høy framover. De internasjonale leveransene fra norsk leverandørindustri har vokst kraftig de siste årene. Dette viser at den er konkurransedyktig også internasjonalt. Enkeltsegmenter og bedrifter i leverandørindustrien står likevel overfor en krevende ordresituasjon, med et tilhørende behov for omstilling og nytenking. Jeg har stor tro på at de aktuelle bedrifter vil evne å snu vanskelige tider til gode.

Selv om byggingen av produksjonsinnretningen på Goliat ikke blir gjort i Norge så har norske leverandører per i dag har fått tilslag på nær 50 % av tildelte kontraktsverdier for utbyggingen. Dette viser at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig innen betydelige markedssegmenter. Samtidig er det flere kontrakter igjen der norske leverandører har mulighet til å hevde seg. Andelen norske leveranser kan derfor bli høyere.

Jeg er opptatt av konkurransesituasjonen for norsk leverandørindustri, og departementet følger utviklingen nøye. Grunnlaget må og skal være at industrien er konkurransedyktig hjemme og internasjonalt og bevarer sin evne til omstilling og nytenking. Dette er tema som vil bli berørt i den kommende St.meld. om petroleumsvirksomheten som Stortinget vil få til behandling neste år.