Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:753 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 26.02.2010
Besvart: 15.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Aftenbladet 18.02.2010 krever APs parlamentariske leder Helga Pedersen at Goliat skal gi lokale ringvirkninger og hun skal møte ENI ledelsen for å få status ifht. til dette.
Kan statsråden redegjøre for status knyttet til Goliat-ringvirkninger og mener han ENI har innfridd kravene som ligger i Goliat prosjektet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Beslutningen om å bygge ut Goliat vil gi positive lokale og regionale ringvirkninger. Dette har departementet sikret gjennom behandlingen av utbyggingssøknaden.

Operatørselskapet har allerede etablert et regionkontor i Hammerfest, og det ansetter nå personell for å bemanne dette. Helikopter- og forsyningsbase for feltet vil også legges til Hammerfestområdet. Samlet vil kontor og drift av feltet gi 150-200 direkte nye arbeidsplasser på land og til havs.

Departementet er kjent med at operatøren arbeider for at hovedleverandører for drift og vedlikehold for feltet skal ha lokal tilstedeværelse, at de samarbeider med leverandørnettverk, at de har avholdt flere seminarer slik at lokale leverandører best mulig kan posisjonere seg for underleveranser og at de har ansatt en industrikoordinator ved sitt kontor i Hammerfest. Det er også satt i gang en studie for å vurdere de lokale og regionale ringvirkningene av prosjektet. Operatøren har videre inngått et samarbeid med videregående skoler og miljøer for høyere utdanning og forskning, de vil gi stipender til studenter fra fylket og arbeider for å få på plass et lærlingprogram for elever fra Nord-Norge.

Vi er i en tidlig fase i Goliatprosjektet, og derfor er det i dag vanskelig å fastslå de eksakte ringvirkningene av prosjektet. Jeg legger til grunn at operatørselskapet vil oppfylle de vilkårene som er stilt. Departementet vil følge opp operatøren med hensyn til disse vilkårene.