Skriftlig spørsmål fra Kjell Ivar Larsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:795 (2009-2010)
Innlevert: 05.03.2010
Sendt: 08.03.2010
Besvart: 12.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kjell Ivar Larsen (FrP)

Spørsmål

Kjell Ivar Larsen (FrP): Statsministeren sa i stortingets spørretime 3. mars i år at klimameldingen ble utsatt ett år, fordi den skulle vært basert på Københavnavtalen, som ikke kom i stand slik man forventet.
Tror ministeren at man vil komme frem til en ny avtale i Mexico, og hvis ikke, er det da logisk å anta at en klimamelding vil bli ytterligere utsatt hvis man heller ikke kommer frem til en slik avtale i Mexico?

Begrunnelse

Referat fra spørretimen 03.03.2010:

"Statsminister Jens Stoltenberg [10:52:40]: For det første er det riktig at klimameldingen kommer i 2011, og ikke 2010. Det skyldes simpelthen at den avtalen vi mente skulle være der som grunnlag for hele meldingen, København-avtalen, ikke ble den avtalen vi trodde. Derfor er det viktig at vi prøver å få på plass en avtale i Mexico, at det er grunnlaget for det vi skal gjøre i Norge. Det er ikke riktig at det ikke skjer noe, det er mange tiltak som vi har gjennomført, gjennomfører og følger opp i budsjettene."

I Nationen 26.02.2010 Side: 16 nærmest utelukker Erik Solheim en ny klimaavtale i år:
https://www.buyandread.com/mediaport/pages.htm?date=20100226&pub=216

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen arbeider for å få på plass en forpliktende klimaavtale i Mexico. Det er naturlig at en melding om klimapolitikken i 2011 adresserer resultatet i Mexico.

Et sentralt grunnlag for klimameldingen i 2011 er den omfattende utredningen Klimakur 2020 som nylig er overlevert Miljøverndepartementet. Dette er en grundig rapport fra en faggruppe ledet av Klima- og forurensingsdirektoratet med deltagere også fra Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen, Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapporten er sendt på en bred høring.

Regjeringen har gjennomført og gjennomfører tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp både nasjonalt og i andre land. Faggruppen Klimakur ble opprettet for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak og virkemidler for å nå målene i klimapolitikken. Regjeringen vil gjøre en grundig vurdering av utredningen som er framlagt og høringsrunden som er i gang fram mot framleggelse av stortingsmeldingen i 2011.