Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:831 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Etter 8 måneder og mange dyretragedier er endelig Galventispa bedøvet og flyttet 5 mil fra Grue kommune til nabokommunen Kongsvinger, begge i Hedmark.
Hvis Galventispa forflytter seg tilbake til det området den ble flyttet fra, gjelde da fellingstillatelsen på dyret?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Innledningsvis vil jeg understreke at det ikke er gitt fellingstillatelse på Galventispa, men at jeg i forrige uke signaliserte at det ville ha blitt åpnet for felling dersom det siste flytteforsøket ikke hadde lykkes.

Tapssituasjonen for sau i det området Galventispa oppholdt seg beitesesongen 2009 var beklagelig. Samtidig er Galventispa en genetisk viktig ulv, og jeg er derfor svært glad for at innsatsen har ført frem og at vi nå har lykkes med flytting og merking av ulven.

Direktoratet for naturforvaltning følger kontinuerlig vandringene til den radiomerkete ulven. Siden ulven den 10. mars ble flyttet til Statsskogs arealer i Kongsvinger kommune, har den beveget seg ytterligere østover og oppholdt seg i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Dersom ulven skulle vandre tilbake og slå seg til i samme område som den oppholdt seg før flytting, vil situasjonen måtte vurderes på nytt, men jeg anser i dag fellingstillatelse som det mest aktuelle virkemiddelet i en slik situasjon.