Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:839 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har Kulturdepartementet til hensikt å opprette en allmennradiokonsesjon i Haugesund?

Begrunnelse

I utlysningsteksten til radiokonsesjoner heter det i punkt 3.3:

"I områder med tre eller flere sendernett vil en avgrenset mengde nett bli tildelt 24/7- konsesjonærer. Resten av aktørene blir plassert på nett delt mellom en allmennradio og nisjeradioer i den resterende delen av sendetiden."

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Bakgrunnen for at det ikke er noe allmennradionett i Haugesund er at det opprinnelig, ved den første konsesjonsutlysningen, bare var to sendernett i området. Disse ble i tråd med den opprinnelige utlysningen pkt. 3.2 utlyst som henholdsvis 24/7-nett og nisjenett. I forbindelse med reutlysningen ble frekvenser NRK hadde benyttet til ”NRK klassisk” frigjort og utlyst som 24/7-nett i en separat utlysning (klassisk-utlysningen). Dette skjedde i åtte konsesjonsområder, deriblant i Haugesund.

Frigjøringen av ”klassisk”-frekvensen innebar riktignok at man i Haugesund fikk tre sendernett. Det tredje sendernettet er imidlertid utlyst i en separat utlysning med egne kriterier, fordi man ønsket at hensynet til eiermangfold og lokal tilstedeværelse skulle tillegges vekt ved vurdering av søknadene. Dermed er det fortsatt kun to sendernett i Haugesund som omfattes av reutlysningens pkt. 3.3. Det er derfor ikke grunnlag for å omgjøre noen av sendernettene til et allmennradionett.

Departementet har ikke til hensikt å utlyse flere konsesjoner i Haugesund.