Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:848 (2009-2010)
Innlevert: 12.03.2010
Sendt: 15.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Nationen 9. mars 2010 kunne man lese følgende: "Flere mislykkede forsøk på å merke og flytte Galven-tispa har så langt tappet statskasse for 3 millioner kroner".
Kan statsråden verifisere kostnader knyttet til merking og flytting av denne ulven, og synes han slik ressursbruk er forsvarlig?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: De totale feltkostnadene i forbindelse med flytting og merking av Galventispa siden sommeren 2009 er per dags dato estimert til 1,46 millioner kroner. Dette inkluderer utgifter knyttet til SNO-mannskap, helikopterbruk, møtevirksomhet mv.

I det området Galventispa oppholdt seg i fjor sommer er det utbetalt ca 1 million kroner i tilskudd til ulike forebyggende tiltak. Jeg vil imidlertid understreke at de forebyggende tiltakene også er iverksatt for å hindre at det oppstår skader forvoldt av andre ulver eller andre rovviltarter. Videre har det påløpt erstatningsutbetalinger i området, men disse kan ikke utelukkende tilskrives Galventispa. Ulveskadene sommeren 2009 skyldes minimum to individer av ulv, og det ble raskt gitt fellingstillatelse på den ene ulven. Det lyktes imidlertid ikke å felle denne.

Jeg kan forstå at de høye kostnadene knyttet til en enkelt ulv har skapt reaksjoner. Jeg mener imidlertid det er viktig å se ressursbruken i et større perspektiv. Den skandinaviske ulvestammen har i lengre tid vært preget av innavl. At vi sett i det perspektivet bruker ressurser på vern og flytting av en genetisk viktig ulv er ikke

urimelig, men derimot et viktig tiltak for at Norge skal kunne bidra til ivaretakelse av en levedyktig ulvebestand.